Doğalgaz Fatura Açıklamaları


1-) Abone bağlantı bedeli,
2-) Gaz kesme- açma bedeli,
3-) Sayaç bakım ve ölçümleme bedeli,
4-) Usulsüz kullanım bedeli

Öncelikle Abone Bağlantı Bedeli incelemesi yapalım. Biliyoruz ki bir dağıtım şebekesi ve abone tesisatı üzerine bağlantı yapılması için gerekli durumlar vardır. Proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamalarının abone başına düşen payı da bu bedelde gösterilmektedir. Doğalgaz faturanız üzerinde en büyük yeri kapsayan bedelde abone bağlantı bedelidir.

Gazı Kesme Açma Bedeli’ne gelelim. Gaz kesme açma bedeli EPDK tarafından 28 TL olarak belirlenmiştir. Her yıl EPDK tarafından düzenlenmesi gerçekleştirilen bu bedel; Abonenin doğalgazı bir süreliğine kapaması ve o süreçte kullanmaması halindeki dönem borcuna denir. Bedelin ödenmesi halinde üç gün içinde kapatılır. Abone, doğalgaz faturasını son ödeme tarihinden itibaren 15 gün içinde ödemezse en az üç gün önceden ihbar edilmek şartıyla kapatılır.

Sayaç Bakım ve Onarım bedeli ise adından da anlaşıldığı üzere sayaç takılması, sökülmesi, değiştirilmesi gibi durumlarda alınmakta olan bedeldir.

Son olarak Usulsüz Kullanım Bedeli. Abonenin, dağıtıcı şirketin yazılı onayı olmaksızın doğalgaz kullanması durumu, abonenin dağıtıcı şirketin yazılı onayı olmaksızın başka bir bölüme sayaç üzerinden doğalgaz bağlantısı yapması durumu, kendi adına sözleşme yapmadan daha önce aynı adreste doğalgaz kullanan abone adına doğalgaz kullanılması ve iç tesisatta dağıtıcı şirketin onayı olmaksızın tadilat yapması durumunda usulsüz kullanım bedeli alınmaktadır.